МОНГОЛ ГОВИЙН ЦАХИМ ХӨГЖИЛТанд таалагдвал LIKE хийгээрэй :)

|

Үйлдвэржилтийг дэмжих жилийн хүрээнд

Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт  ЖДҮ-ийн талаар тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилт, “Үйлдвэржилтийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажил, Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд дэд сангийн төсөл шалгаруулалт, зээл олголт, зээлийн хэрэгжилтийн ашиглалтыг ХХААХҮЯ, ЖДҮГ, ЖДҮсангаас хамтарсан ажлын хэсэг 2009 оны 11 дүгээр сарын эхээр шалгаж үзлээ.

Өмнөговь аймагт дахь Хас банк ЖДҮ-ийн хөнгөлөлттэй зээлийг дамжуулан зээлдүүлэх ажлыг гүйцэтгэж байгаа. ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан хөнгөлөлттэй зээлийг төсөл шалгаруулах замаар олгож, төсөл шалгаруулах дэд комиссыг аймагт байгуулсан.

Хас банкинд байршсан эх үүсвэр:
  • ХХААХҮЯамнаас 530,0 сая төгрөг
  • Орон нутгийн төсвөөс 30,0 сая төгрөг,
  • Хас банкны 178,5 сая төгрөг
  • Урд жилийн зээлийн эргэн төлөлт 31,4 сая төгрөг тус тус хас банкны жижиг дунд үйлдвэрийн санд байршуулсан байна.
Төсөл шалгаруулах дэд комисс нь сард 2 удаа хуралдаж санхүүжилт хүссэн 103 төслийг 7 удаагийн хурлаар хэлэлцсэн. Одоогийн байдлаар 46 төсөлд 716,9 сая төгрөг олгогдоод байгаа ба үлдэгдэл 53,0 сая төгрөгийг “Оёдлын үйлдвэр” байгуулах аж ахуй нэгжүүдийн дунд  төслийн уралдаан зарлаад байна.

Аймагт ЖДҮ хөгжүүлэхэд учирч буй бэрхшээл:
  • Аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн олборлолт их байдаг тулд малын бэлчээргүй болж байна. Иймд фермерийн аж ахуй байгуулах талаар малчид ихээхэн сонирхож боловч Говьд эрчимжсэн мал аж ахуй хэрхэн хөгжүүлэх талаар туршлага бага .
  • Уул уурхайн компаниуд орон нутгаас хүнсний хангамжийг нийлүүлэх хүсэлт тавьсан боловч аймаг нийлүүлж чадахгүй байна.
  • Аймгийн хөгжлийн ирээдүй дардан байгаа боловч иргэд бизнесийн гарааны мөнгө байхгүйгээс жижиг бизнес хөгжиж чадахгүй байна.
  • Хоршоо байгуулахаас гадна ХАА гаралтай бүтээгдэхүүн худалдаалах  биржийг нэн яаралтай байгуулах хэрэгтэй байна.
  • ЖДҮ эрхлэх мэдээлэл хомс, зээлийн барьцааны хөрөнгө дутагдалтай
Нийт 46 төслийн 50 хувьд нь 10 саяаас дээш төгрөгийн зээл олгодсон ба 172 ажлын байр шинээр бий болсон байна. Түүнчлэн иргэд ,бизнес эрхлэгчтэй уулзаж санал бодолыг сонсож төр засгаас ЖДҮ хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар танилцууулж телевизийн шууд нэвтрүүлэг хийв.

Зээлийн хүрээнд хэрэгжсэн төслүүдийг салбараар ангилбал:
•    Хүнсний үйлдвэр 16, ХАА 13,
•    Барилгын материал 5,
•    Эм био бэлдмэл 1,
•    Ахуйн үйлчилгээ 6, 
•    Худалдаа үйлчилгээ 6,

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЖДҮ ЭРХЛЭХЭД УЧИРЧ БУЙ ХҮНДРЭЛ БЭРХШЭЭЛ:
•    Уул уурхайн компаниуд орон нутгаас хүнсний хангамжийг нийлүүлэх хүсэлт тавьсан боловч аймаг нийлүүлж чадахгүй байна.
•    Аймгийн хөгжлийн ирээдүй дардан байгаа боловч иргэд бизнесийн гарааны мөнгө байхгүйгээс жижиг бизнес хөгжиж чадахгүй байна.
•    ЖДҮ эрхлэх мэдээлэл хомс, зээлийн барьцааны хөрөнгө дутагдалтай .
•    Хоршоо байгуулахаас гадна ХАА гаралтай бүтээгдэхүүн худалдаалах  биржийг нэн яаралтай байгуулах хэрэгтэй байна .

Өмнөговь аймгийн зах зээлийн багтаамжтай уялдуулан ЖДҮ хөгжүүлэх боломжууд

Сул  тал:
•    Сумд өөрийн гэсэн зорилгогүй, Дээд байгууллагын шийдвэр харсан,Төсвөө өөрөө бүрдүүлэх, захиран зарцуулах эрх байхгүй, чадварлаг боловсон хүчин дутагдалтай, ажилгүйдэл их, байгалийн баялаг ашиглалын үйл ажиллагаа орон нутгийн бодлогоос саланги.
Давуу тал:
•    Малын тоо өссөн, Эрчим хүчинд холбох нөхцөл бүрдсэн, байгалын үзэсгэлэнт газар түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой, Уул уурхайн салбарыг эрчимтэй хөгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн үүнийг дагаад ЖДҮ хөгжүүлэх нэн тааламжтай нөхцөл бүрдсэн.

Өмнөговь аймгийн бусад аймгаас онцлог нь төсөл хэрхэн бичих, менежмент, маркетингийн талаар сургалтыг орон нутгийн телевизээр тогтмол явуулдаг нь бизнес эрхлэгчдэд үр өгөөжтэй ажил болж байна.

Зээлийн ашиглалт зохих үр дүнд хүрч байгаа боловч санхүүжилт хугацаандаа олгогдохгүй, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээлийн асуудлын шийдвэрлэгдэх хугацаа удаашралтай, ЖДҮ эрхлэгчдийн мэдлэг, боловсрол, чадвар дутмаг зэргээс хамаарч зарим арга хэмжээ хугацаандаа чанартай  хэрэгжихгүй байх хандлага байна.

Аймгийн зарим сумдаар орж ЖДҮ эрхлэгчидтэй уулзсан талаарх мэдээлэл:
1. Баян овоо сум. Б.Өлзийбаяр даргатай Монгол Ухаан хоршоо нь 2009 оны 10 р сард 2 сая төгрөгний зээл авч оёдлын цех ажиллуулж байна. Авсан зээлийн мөнгөөр 2 оёдлын машин, эргэлтийн хөрөнгө бий болгожээ. Сумдаас иргэд өвлийн дээлний захиалгыг өгдөг. Нэг дээлийг  25000 ₮ төгрөгөөр хийдэг . Сардаа 500,0 мянган төгрөгний дээлний захиалга авдаг. Энэ хоршоо нь сумын дулааны станцын захиалгаар ажлын бээлий оёж нийлүүлдэг.
2. Даланзадгад сумын  иргэн Г.Анхбат ЖДҮ сангаас 2009 онд 8 сая төгрөгийн зээл авсан . Г.Анхбат  Урлах эрдэм сургууль төгссөн. Зээлийн мөнгөөр үйлдвэрлэлийн түүхий эд худалдан авсан . 2012 он гэхэд нийт 800 морин хуурь хийх тендерт ялсан тул түүхий эд  худалдан авах мөнгө хэрэгтэй байсан.  Бага хүүтэй ЖДҮ-ийн сангийн зээлийг удаан хугацаанд авсандаа сэтгэл хангалуун урам зоригтой хөдөлмөрлөж байна.
3. Хүрмэн сумын  Сүхбаатар зам ХХК   2009 оны 10 сард 40 сая төгрөгийн зээлийг ЖДҮ сангаас авсан. Уг компани хуучин сумын худалдаа бэлтгэлийн ангийн суурин дээр байгуулагдсан тулд үйлдвэрлэл явуулах зориулалтын байр талбайн хувьд хангалттай. Зээлийн мөнгийг эргэлтийн хөрөнгө, үйлдвэрийг сэргээх зориулалтаар ашиглаж байна. Сүхбаатар зам ХХК   талх, нарийн боов, зайрмаг, хиамны үйлдвэрлэл эрхэлдэг байсан. Эргэлтийн хөрөнгө дутагдалтайгаас үйлдвэрлэл жигд явуулж чадахгүй байсан байна.
4. Ханбогд сумын Баянцэнгүүн ХХК ЖДҮ-ийн сангаас талх нарийн боовны үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор 15 сая төгрөгийн зээлийг 2009 оны 9 дүгээр сарын 17-нд  авсан. 15 сая төгрөгөөр үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж болох талх өсгөгч, шарах шүүгээ, гурил зуурагч, гурил хатаагч, хэрчигч зэрэг төхөөрөмжийг худалдан авчээ. Одоогоор талх нарийн боовны цех явуулах ажлын байрандаа засвар хийж үйлдвэрлэл явуулахад бэлэн болгосон. Зээл авснаас хойш эхний 2 сарын дотор зээлийн хүүгээ дэлгүүрийн үйл ажиллагаанаас төлж байна.

Эх сурвалж: Жижиг дунд үйлдвэрийн газарМанай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.Нийтэлсэн Б.Мөнх-Эрдэнэ Огноо 21:13 Мэдээний төрөл

0 comments for "Үйлдвэржилтийг дэмжих жилийн хүрээнд"

Сэтгэгдэл үлдээх

Хэрэглэгчдийн бичсэн сэтгэгдэлд бид хариуцлага хүлээхгүй. Та сэтгэгдэл оруулахдаа өөрийгөө болон бусдыг хүндэтгэн элдэв ёс бус, доромжилсон, хараалын үг хэллэг хэрэглэхгүй байхыг хүсье!

Сүүлийн сэтгэгдэл

Шинээр нэмэгдсэн

CDMG on Facebook