МОНГОЛ ГОВИЙН ЦАХИМ ХӨГЖИЛТанд таалагдвал LIKE хийгээрэй :)

|

Төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжид хэрхэн хамрагдах вэ?

Удахгүй сарын дараа хичээл эхэлнэ. Оюутан залуусын  санаа зовоох асуудал сургалтын төлбөр байдаг. Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яамны сургалтын төрийн сангийн зээлд хэрхэн хамрагдах талаарх мэдээллийг хүргэе. Төрийн сангийн зээл болон буцалтгүй тусламжийг олгохдоо  Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008.05.14-ний өдрийн 177-р тогтоолыг мөрдлөг болгож байна. Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын байгууллагад суралцагчдын  сургалтын төлбөрийн  зээлд хагас өнчин суралцагч, ядуу өрхийн суралцагч,  /Үндэсний статистикийн хорооноос тогтоосон бүсийн амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой/, Малчин өрхийн суралцагч, / бод малыг бог малд шилжүүлснээр өрхийн нэг гишүүнд 100 хүртэл толгой мал/, гэрээт цэргийн албыг хоёр жилээс доошгүй хугацаагаар хаасан суралцагчид хамрагдах боломжтой. Сургалтын төлбөрийн зээл хүсэгчид нь суралцагчийн өргөдөл, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар, БСШУЯ-ны эрхийн бичиг /томилолт/, эцэг эхийн аль нэг нь нас барсны гэрчилгээний хуулбар /1-д заасан суралцагчид/Өрхийн нэг гишүүнд ногдох орлогыг тодорхойлсон албан ёсны бичиг /2-д заасан суралцагчид/Өрхийн нэг гишүүнд ногдох малын тоо, малчин өрх болохыг тодорхойлсон албан ёсны бичиг /3-д заасан суралцагчид/Хоёр жилээс доошгүй хугацаагаар гэрээт цэргийн алба хаасныг тодорхойлсон харъяалах сум, дүүргийн Засаг даргаас баталгаажуулсан албан ёсны бичиг баримт /4-т заасан суралцагчид/ ,сургуулийн болон дүнгийн тодорхойлолт, зээлийг буцаан төлөхөө нотолсон баталгаа зэргийг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай. Сурлагын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш байх тохиолдолд зээлийн гэрээг сунгана.Голч дүнгийн үзүүлэлтээр хасагдсан суралцагчдын оронд нэг хичээлийн жилээс илүү хугацаагаар 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа тухайн сургуулийн суралцагчийг шинээр сонгон гэрээ хийнэ. Зээл авахыг хүссэн суралцагч нь материалаа бүрдүүлж есдүгээр сарын 1-ний дотор сургуульдаа өгнө. Хяналтын тоонд багтаан сонгон шалгаруулах ажлыг сургуулийн захирлын тушаалаар байгуулсан комисс хариуцан байгуулна. Комиссын бүрэлдэхүүнд тухайн сургуулийн болон оюутны асуудал хариуцсан ажилтан, оюутны байгуулллага, суралцагч, эцэг, эх, асран хамгаалагчийн төлөөллийг оруулна. Комисс нь төрийн буцалтгүй тусламжид хамрагдах элсэгч, , суралцагчийг жил бүрийн есдүгээр сарын 15-ны өдөр багтаан шалгаруулж, дүгнэлтийг сургалтын төрийн санд хүргүүлнэ.Суралцагч нь сургалтын төлбөрийн зээлийг сургууль төгссөнөөс хойш таван жилийн дотор төлнө.Суралцагч хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаас эхлэн түүний үндсэн цалин болон бусад орлогын 50 хүртэл хувиар тооцон зээлийг эргэн төлж болно.Төгсөгч сургалтын төлбөрийн зээлийг хугацаанаас нь өмнө болно.Суралцагч нас барсан, хөдөлмөрийн чадвараа 70 болон түүнээс дээш хувиар алдсан тохиолдолд түүнийг зээлийн төлбөрөөс чөлөөлнө СТС-ын зээлээр суралцагч нийслэлд төсвийн байгуулллагад таваас доошгүй жил, орон нутагт төсвийн байгууллагад гурваас доошгүй тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллласан тохиолдолд түүнийг зээлийн төлбөрөөс чөлөөлнө.Суралцагч зээлийн гэрээгээ зөрчсөн тохиолдолд зээлийг хүүгийн хамт СТС-д буцаан төлнө. Мөн төрийн сангийн буцалтгүй тусламжид Улсын хэмжээний олимпиадад эхний гурван байр эзэлсэн суралцагчид, Олон улсын зэрэглэлийн олимпиад, уралдаан  тэмцээнд Монгол Улсыг төлөөлөн амжилттай оролцсон суралцагч, бүтэн өнчин суралцагч, хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу эцэг, эх хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагч, нэн ядуу өрхийн суралцагчид / Үндэсний статистикийн хорооноос тогтоосон бүсийн амьжиргааны түвшингийн 50 хувиас доогуур орлоготой/, малчин өрхийн суралцагчид / бог малд шилжүүлснээр өрхийн нэг гишүүнд 50 хүртэл толгой мал/, хоёр улсын Засгийн Газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гадаадын иргэн суралцагч, Сургуулиа төгссөний дараа орон нутагт гурваас дээш жил ажиллахаар гэрээ байгуулсан суралцагч, / Сүүлийн хоёр жилийн төлбөр/Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон аймгийн Засаг дарагын Тамгын газартай багуулсан гэрээ /9-д заасан суралцагчид/ буцалтгүй тусламжид хамрагдах бөгөөд дээр заасан бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх юм байна. Энд нэг зүйлийг онцлоход нэгдүгээр курсийн оюутан хамрагдахгүй аж.

Санхүүжилтийн хэмжээ
Мэргэжлийн чиглэл Бакалаврын боловсрол
1 Боловсрол судлал, багш 520.0
2 Хүмүүнлэг,нийгмийн ухаан, бизнес, хууль зүй, нийгмийн  хамгаалал, үйлчилгээний хүрээ 350.0
3 Байгалийн ухаан 470.0

Компьютерийн ухаан 620.0
4 Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй 570.0
5 Техникийн шинжлэх ухаан 620.0

Бүх төрлийн тээвэр 620.0
6 Урлаг 650.0
7 Эрүүл мэнд 620.0

Нийгмийн хангамж 350.0

Сувилахуй 350.0Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.Нийтэлсэн Б.Мөнх-Эрдэнэ Огноо 17:54 Мэдээний төрөл ,

0 comments for "Төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжид хэрхэн хамрагдах вэ?"

Сэтгэгдэл үлдээх

Хэрэглэгчдийн бичсэн сэтгэгдэлд бид хариуцлага хүлээхгүй. Та сэтгэгдэл оруулахдаа өөрийгөө болон бусдыг хүндэтгэн элдэв ёс бус, доромжилсон, хараалын үг хэллэг хэрэглэхгүй байхыг хүсье!

Сүүлийн сэтгэгдэл

Шинээр нэмэгдсэн

CDMG on Facebook